მეცნიერები

ლ. {$item->$surname}} cv ლ. {$item->$surname}}

ლ.კინწურაშვილიl.kintsurashvili@tsmu.edu

უფროსი მეცნიერ თანამშრომელი, ალკალოიდების მიმართულება
თ. {$item->$surname}} cv თ. {$item->$surname}}

თ.კორინთელიt.korinteli@tsmu.edu

ლაბორანტი, ფარმაცევტული ანალიზისა და სტანდარტიზაციის დეპარტამენტი
დ. {$item->$surname}} cv დ. {$item->$surname}}

დ.ლაგაზიძეd.lagazidze@tsmu.edu

მეცნიერ თანამშრომელი, ფარმაცევტული პროდუქტების ტექნოლოგიის მიმართულება
ე. ლომიძე cv ე. {$item->$surname}}

ე.ლომიძეe.lomidze@tsmu.edu

საჰერბარიუმო საქმის სპეციალისტი, ფარმაკობოტანიკის მიმართულება
მ. {$item->$surname}} cv მ. {$item->$surname}}

მ.მალანიაm.malania@tsmu.edu

მეცნიერ თანამშრომელი, ლიპიდების და ანტრაქინონების ლაბორატორია
მ. {$item->$surname}} cv მ. {$item->$surname}}

მ.მერლანიm.merlani@tsmu.edu

უფროსი მეცნიერ თანამშრომელი, მცენარეული ბიოპოლიმერების და ბუნებრივ ნაერთთა ქიმიური მოდიფიკაციის დეპარტამენტი
გ. {$item->$surname}} cv გ. {$item->$surname}}

გ.მოშიაშვილიg.moshiashvili@tsmu.edu

მეცნიერ თანამშრომელი, ფარმაცევტული ანალიზისა და სტანდარტიზაციის დეპარტამენტი
ნ. {$item->$surname}} cv ნ. {$item->$surname}}

ნ.მუშკიაშვილიn.mushkiashvili@tsmu.edu

მეცნიერ თანამშრომელი, კლინიკამდელი ფარმაკოლოგიური კვლევის განყოფილება
ვ. {$item->$surname}} cv ვ. {$item->$surname}}

ვ.მშვილდაძეv.mshvildadze@tsmu.edu

უფროსი მეცნიერ თანამშრომელი, ტერპენული შენაერთების მიმართულება
ლ. {$item->$surname}} cv ლ. {$item->$surname}}

ლ.ნადირაშვილიl.nadirashvili@tsmu.edu

უფროსი მეცნიერ თანამშრომელი, ფერმენტოლოგიის მიმართულება
ჟ. {$item->$surname}} cv ჟ. {$item->$surname}}

ჟ.ნოვიკოვაj.novikova@tsmu.edu

მეცნიერ თანამშრომელი, კლინიკამდელი ფარმაკოლოგიური კვლევის განყოფილება
მ. {$item->$surname}} cv მ. {$item->$surname}}

მ.ორჯონიკიძეm.orjonikidze@tsmu.edu

მეცნიერ თანამშრომელი, ფარმაცევტული პროდუქტების ტექნოლოგიის მიმართულება
თ. {$item->$surname}} cv თ. {$item->$surname}}

თ.საღარეიშვილიt.saghareishvili@tsmu.edu

უფროსი მეცნიერ თანამშრომელი, ფენოლური შენაერთების მიმართულება
მ. {$item->$surname}} cv მ. {$item->$surname}}

მ.სუთიაშვილიm.sutiashvili@tsmu.edu

მეცნიერ თანამშრომელი, ფენოლური შენაერთების ლაბორატორია
ც. {$item->$surname}} cv ც. {$item->$surname}}

ც.სულაქველიძეts.sulakvelidze@tsmu.edu

უფროსი მეცნიერ თანამშრომელი, ლიპიდების და ანტრაქინონების მიმართულება
მ. {$item->$surname}} cv მ. {$item->$surname}}

მ.სულაქველიძეm.sulakvelidze@tsmu.edu

უფროსი მეცნიერ თანამშრომელი, კლინიკამდელი ფარმაკოლოგიური კვლევის განყოფილება
თ. {$item->$surname}} cv თ. {$item->$surname}}

თ.სულაძეt.suladze@tsmu.edu

მეცნიერ თანამშრომელი, ალკალოიდების მიმართულება
დ. {$item->$surname}} cv დ. {$item->$surname}}

დ.ტურაბელიძეd.turabelidze@tsmu.edu

უფროსი მეცნიერ თანამშრომელი, ლიპიდების და ანტრაქინონების მიმართულება
ნ. {$item->$surname}} cv ნ. {$item->$surname}}

ნ.ქავთარაძეn.kavtaradze@tsmu.edu

მეცნიერ თანამშრომელი, ფენოლური შენაერთების ლაბორატორია
ზ. {$item->$surname}} cv ზ. {$item->$surname}}

ზ.ქემოკლიძეz.qemoklidze@tsmu.edu

უფროსი მეცნიერ თანამშრომელი, ტერპენული შენაერთების მიმართულება