ვ.ბარბაქაძე

ვ. cv ვ.

ვ.ბარბაქაძეv.barbakadze@tsmu.edu

მთავარი მეცნიერ თანამშრომელი, მცენარეული ბიოპოლიმერების და ბუნებრივ ნაერთთა ქიმიური მოდიფიკაციის დეპარტამენტი