ნ.ბარბაქაძე

ნ. cv ნ.

ნ.ბარბაქაძეn.barbakadze@tsmu.edu

მეცნიერ თანამშრომელი, მცენარეული ბიოპოლიმერების და ბუნებრივ ნაერთთა ქიმიური მოდიფიკაციის დეპარტამენტი