ლ.გვაზავა

ლ. cv ლ.

ლ.გვაზავაl.gvazava@tsmu.edu

უფროსი მეცნიერ თანამშრომელი, სტეროიდული შენაერთების მიმართულება