მ.ალანია

მ. cv მ.

მ.ალანიაm.alania@tsmu.edu

მთავარი მეცნიერ თანამშრომელი, ფენოლური შენაერთების მიმართულება